euromex

EVA

Safety World van Euromex
een belangrijk onderdeel is EVA ofwel Euromex Voor Advies


Met haar productaanbod doet Euromex er alles aan om de meest complete dekkingen aan te bieden.
Is een probleem uitzonderlijk toch niet gedekt in de gekozen polis? Is er nog geen polis?
Ook dan kan de makelaar bij Euromex terecht voor bijstand en hulp.

Concreet:


EVA helpt bij niet gedekte schade

Bij een niet-verzekerd geschil kan EVA helpen tot een minnelijke regeling te komen.
Voor de EVA-tussenkomst gelden enkele spelregels:

  • De verzekerde heeft een polis voor het getroffen risico.
  • De premie werd betaald.
  • Er is een reële mogelijkheid dat het geschil minnelijk geregeld zal kunnen worden.
  • Het geschil gaat over een rechtsmaterie die bij ons kan verzekerd worden. 


De tussenkomst is beperkt tot het minnelijk beheer. Er worden geen externe kosten gemaakt. Uitzonderlijk kunnen er expertisekosten (max. 250 euro incl. btw) ten laste worden genomen. 
Euromex komt niet tussen als daardoor een belangenconflict met een andere verzekerde van Euromex ontstaat.

EVA adviseert:

Los van het schadebeheer kan de makelaar advies vragen in reële, complexere zaken of situaties.  Dit is eerstelijnshulp waarbij Euromex uit eigen knowhow put. EVA adviseert hier ; er wordt niet aan beheer gedaan.  
De makelaar mailt de vraag (inclusief alle belangrijke stukken) en EVA antwoordt schriftelijk.  
EVA adviseert niet op basis van buitenlandse rechtsregels, in fiscale aangelegenheden, als second opinion in lopende Euromex-dossiers of in dossiers van collega-rechtsbijstandverzekeraars en uiteraard ook niet in een belangenconflict  met een andere verzekerde van Euromex. 

EVA geeft gratis juridisch advies:

Via een gratis 0800-nummer heeft de makelaar de mogelijkheid om - los van de verzekerde waarborgen in de polissen - advies te vragen aan een advocaat over juridische problemen van zijn klanten of zichzelf.
Het advies is richtinggevend en informatief. De advocaat, die een onafhankelijk beroep uitoefent, is alleen aanspreekbaar voor de kwaliteit van het advies.
Er kan geen advies worden verleend over lopende schadedossiers bij Euromex of met betrekking tot fiscaliteit.