euromex

EVA

Euromex Voor Advies

Euromex doet er alles aan om met haar polissen de meest complete dekking aan te bieden.

Is een probleem toch niet gedekt in de gekozen polis?
Is er nog geen polis?

Ook dan kan de makelaar bij Euromex terecht voor bijstand en hulp.

Concreet:

  • EVA helpt bij niet gedekte schade :


   Elke klant die bij schade of geschil toch niet zou kunnen terugvallen op zijn Euromex-waarborgen, wordt verder geholpen. Één voorwaarde: de kans op een minnelijke regeling moet reëel zijn. Euromex stelt - uit eigen beweging - een passende bijstand voor. In overleg met de makelaar. Euromex betaalt - eventueel - zelfs de eerste expertise tot 250 euro.

  • EVA adviseert :

   Wordt een klant geconfronteerd met een reële, complexe conflictsituatie, dan kan de makelaar bij EVA terecht. Hij mailt de vraag (inclusief alle belangrijke stukken) en EVA antwoordt schriftelijk. Euromex put hiervoor uit een database met zeer actuele rechtspraak afkomstig uit tienduizenden dossiers die wij jaarlijks behandelen. Beschikken wij over een vonnis in een gelijkaardige zaak, dan mailen wij een scan.

  • EVA geeft gratis juridisch advies :

   Via een gratis 0800-nummer heeft de makelaar voor iedere Euromex-klant de mogelijkheid om - los van een lopend dossier - een gekwalificeerd juridisch advies (uitgezonderd fiscaliteit)  in te winnen. Het onderwerp hoeft niet eens in een Euromex-polis gedekt te zijn!
   In een begrijpelijke taal zal een ervaringsdeskundige advocaat de rechten, plichten en mogelijkheden toelichten. Het advies is louter richtinggevend. Bovendien kan de makelaar aan deze advocaat ook juridische vragen voorleggen m.b.t. de uitoefening van het beroep als makelaar. Euromex betaalt het telefonisch advies van de advocaat.